Управление на уличното осветление

Системата за контрол на уличното осветление позволява автоматизирано, гъвкаво управлавление

Общините могат да пестят енергия чрез оптимизиране на времето, когато уличното осветление е включено, катов същото време могат да повишат качеството на услугата за гражданите. Освен това решението за управление на уличното осветление позволява да се наблюдава потреблението на енергия, да се идентифицират измами и неизправности.

Възможности

Решението комбинира възможности за мониторинг и контрол на вазлични обществени и частни решения за улично осветление. 

Основни предимства

Прави уличното осветление „умно“ – спестява енергия, предодвратява измами и подобрява услугите за граждани и служители. 

Спестяване на енергия

Намаляване на разходите за поддръжка и експлоатация

иконка

Намалете преките разходи за потребление на енергия

Повишаване на качеството на услугата по отношение на уличното осветление

Подобряване на безопасността по улиците и пътищата

Навременно идентифициране на измами и неизправности

Решение за управление на уличното осветление

Управлението на уличното осветление е решение, което позволява да се управлява и контролира уличното осветление, включително и чрез използване на таймери. Това означава, че системата има настроена информация за часовете на изгрев и залез на слънцето за всеки ден от годината за конкретната локация и използва тази информация за оптималната си работа. Решението помога за спестяване на енергия и пари, както и за подобряване на безопасността в кварталите. Управлението на уличното осветление може да се използва автоматично или ръчно, в зависимост от нуждите на общността.

Уличното осветление е необходима услуга за всяко общество, но може да бъде скъпо за поддръжка. Системата за управление на уличното осветление помага за спестяване на пари в дългосрочен план чрез удължаване на експлоатационния живот на уличното осветление и подобряване на енергийната ефективност. 

В допълнение, решението може да подобри значително качеството на услугата към гражданите или служителите, като осигурява по-добър контрол върху това кога уличните светлини се включват и изключват.

Ако търсите начин да подобрите управлението на уличното осветление във вашата общност, тогава системата за управление на уличното осветление може да бъде правилното решение за вас.

Ако се интересувате да научите повече:

English