Наблюдение на водопотребление

Анализира потреблението, предоставя аналитични графики и идентифицира необичайни събития близо до реално време

Дистанционно наблюдение на потреблението на вода за производства, големи търговски площи, жилищни и офис сгради, затворени комплекси и строителни инвеститори.

Възможности

Платформата събира данни и уведомява за необичайни събития.

Чрез услугата за мониторинг се анализира вашето потребление и се предлагат опции за оптимизация

Основни предимства

Основно предимство на решението за  умно измерване на потреблението на вода е предоставянето на дистанционен отчет, включително и на ВиК дружества и навременно откриване на течове или злоупотреби. 

Спестяване на време и разходи за измерване на множество точки, включителни и с труден достъп

Идентификация и намалено време за реакция при течове. Нотификации и аларми за необичайна консумация

Данни за ключови решения относно потреблението на вода

Положително въздействие върху околната среда

Решение за наблюдение на водопотребление

Решението за отдалечено отчитане на водопотреблението на ThingsLog дава възможност за следене на показанията в почти реално време, като позволява и наблюдение на вече монтирани уреди (retrofitting), както и използване на умен водомер, директно интегриран с платформата на ThingsLog.

Всички данни се предават и съхраняват в облачна платформа с индивидуални достъпи. Месечният отчет съхранен на платформата може да бъде предоставен на ВиК оператора по легитимен и одобрен начин. Информацията за всеки потребител и общо за сградата е налична и на мобилно приложение. 

Решението дава възможност да се следи баланса в цели сгради или затворени комплекси като се наблюдава един общ водомер и индивидуалните потребители. По този начин има пълна прозрачност на потреблението на вода, наличие на течове или недобросъвестни практики.

Платформата дава възможност не само за следене на консумацията, но също така и за активното й управление. Конфигурират се различни аларми, които да сигнализират за необичайна консумация по определени показатели.

Ако се интересувате да научите повече:

English