Енергиен мениджмънт и мониторинг

Дистанционно измерване и наблюдение на консумация на енергия

Решението на ThingsLog позволява на производства, магазини с големи търговски площи, хотели и офис сгради да следят от разстояние и да оптимизират консумацията на електроенергия. Системата позволява бързо и лесно изграждане и покриване на изискванията за система за енергиен мениджмънт по проекти за „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност"

Възможности

Платформата събира данни и уведомява за необичайни събития.

Чрез услугата за мониторинг се анализира вашето потребление и се идентифицират опции за оптимизация.

Основни предимства

Една от основните ползи от наблюдението на консумацията на енергия е успешното намаляване на енергийни разходи. Ето още няколко предимства на решението.

Постоянно наблюдение на потреблението на енергия (ежедневно, месечно, годишно, персонализирано)

Спестяване на разходи за енергия, както и електричество за екологично бъдеще

Видимост какво трябва да се оптимизира – кои сегменти имат нужда от подобрение

Натрупване на данни за разбиране на енергийните нужди за по-точно планиране и прогнозиране

Разбиране на тенденциите в потреблението на енергия във вашия бизнес

 Данни, които да служат за основа за информирани бизнес решения

Решение за дистанционно проследяване на потреблението на електроенергия

Често, хората не осъзнават колко ток употребяват, докато сметките не станат прекалено високи. Решението за наблюдението на потреблението на електроенергия дава информация за модела на потреблението към момента, сезонно и/или сравнение в минали периоди. На тази база, както и чрез специализираната експертиза на нашите експерти-инженери, оптимизациите се реализират много бързо – още в рамките на първия месец, до тримесечие.  

Могат да се постигнат значителни спестявания от сметката за енергия чрез малки корекции, например изключването на всички светлини в помещенията извън работно време, настройване на термостатите с няколко градуса по-високо през лятото и по-ниско през зимата, или проверка да не се оставят включени голям брой демонстрационни електроники в търговската зона на магазина. 

Функционалните възможности на решението позволяват да се проследи точно колко ток се използва в конкретното съоръжение, във време близко до реалното, и да предприемат мерки за ограничаване на потреблението ако е необходимо.

Решението може да се имплементира върху съществуваща инфраструктура с електромери, които поддържат пулсови изходи, или да се достави с ново поколение интелигентни измервателни уреди. 

 

 

Наши клиенти са: 

Ако се интересувате да научите повече:

English