Наблюдение на качеството на въздуха и околната среда

Предоставя прозрачна информация относно качеството на въздуха в реално време

Качеството на въздуха е централна тема в съвременната градска среда. Правителствата и гражданите искат да имат информация за качеството на въздуха около тях. За общините, публичните сгради като училища и болници, както и за някои производста, мониторингът на качеството на въздуха става все по-важен, за да могат да се създават адекватни политики и да се вземат правилните средносрочни и дългосрочни решения.

Възможности

Обществен или частен портал с данни в реално време за всички параметри на околната среда, които за важни за вас

Основни предимства

Навременна информация за опасни условия в градска среда и база за въвеждане на навременни мерки и политики

Предоставя прозрачна информация относно качеството на въздуха в реално време

Създаване на база данни за околната среда за конкретно местоположение

Повишено качество на услугитеза гражда и служители

Съответствие с екологичните разпоредби

Решение за наблюдение на качеството на въздуха и околната среда

Мониторингът на качеството на въздуха е важен инструмент за разбиране и подобряване на качеството на въздуха. Решението за качество на въздуха ThingsLog предоставя данни в реално време за радиация, влажност на въздуха, температура на въздуха, атмосферно налягане, частици и други. Тази информация може да се използва за оценка на качеството на въздуха и идентифициране на източниците на емисии.

Решението е силно конфигурируемо и се състои от мини метростанция и специфични сензори в зависимост от нуждите на нашите клиенти. Всички сензори комуникират с логери/регистратори на данни, специално разработени от ThingsLog, които предават безжично данните към облачната платформа. 

Устройствата са предназначени за използване в разнообразни среди и имат най-висока прахо и водо устойчивост на компонентите в съответствие със стандарт IP68, което ги прави идеално решение за мониторинг на качеството на въздуха на открито. 


Мониторинга на качеството на въздуха са важен инструмент за управление на качеството на въздуха, контрол на замърсяването на въздуха и вземане на средносрочни и дългосрочни решения по отношение на политиките за управление.

Ако се интересувате да научите повече:

English