Мониторинг за ВиК дружества

Решение за ВиК компании за наблюдение на налягането, потока, нивото и консумацията на водата

ВиК компаниите са под натиск да намалят загубите на вода. Управлението на водата трябва да бъде по-ефективно от всякога и това изисква устойчиво и ефективно управление на мрежата и услугите. Мониторингът на потреблението е ключов инструмент в този процес.

Възможности

Платформата събира данни и уведомява за необичайни събития. Чрез услугата за мониторинг ние анализираме потреблението и предлагаме опции за оптимизация.

Основни предимства

Основно предимство на решението е възможността да се наблюдават критични точки във водопреносната мрежа и значително да се скъси времето за реакция при инциденти.

Подобряване времето за реакция при инциденти

Ограничаване на течовете на вода и ограничаване на търговските загуби

Натрупване на информация за ключови решения за вашата водоснабдителна компания

Съответствие с нормативните изисквания

Подобряване на водния баланс

Дигитализиране на ключови водни функции

Решение за мониторинг за ВиК дружества

Управлението на водния баланс е основно предизвикателство в съвременните ВиК услуги. Има проблеми или със загубите, които не са свързани с приходи, или с търговското измерване, или и двете. В допълнение към това тръбопроводите и канализационните мрежи обикновено са стари и трудни за отстраняване и поддръжка. Всичко това се отразява на печалбите на ВиК дружествата.

Обикновено много от проектите на ВиК операторите изискват мониторинг на налягането на водата – идентифициране и локализиране на аварии бързо, наблюдение на помпени станции в най-високата точка във вашата мрежа. Решението ThingsLog може да покрие всичко, необходимо за пълен мониторинг на водната мрежа – текущ поток, водно налягане, нива на ключови резервоари, минимален нощен поток и търговски загуби.

Нашата платформа използва IoT сензори, интелигентни водомери и разходомери, собствени регистратори на данни и софтуерна платформа, за да предоставя информация почти в реално време. Данните се прехвърлят през LoRa™, NB-IoT или конвенционална клетъчна технология.

Събирането, извличането и анализът на данни е силно автоматизирано, за да се гарантира ефективно вземане на решения.

Ние помагаме на водоснабдителните компании да увеличат приходите, да намалят разходите и да намалят неприходните води чрез интелигентен контрол и ефективни практики за наблюдение.

ThingsLog приема сериозно мониторинга на водоснабдителните системи – нашите решения са пригодени дори за най-малките водоснабдителни оператори и могат да отговарят на всяка нужда. 

Ако се интересувате да научите повече:

English